SPLOŠNI POGOJI UDELEŽBE NA TEČAJU TEKA NA SMUČEH, NORDIJSKE HOJE ALI UDELEŽBE VADB

Tekaški tečaj se bo izvajal na tekaških progah na Pokljuki, v Planici, v Ratečah ali po dogovoru na drugi lokaciji znotraj Slovenije, odvisno od snežnih razmer.

Tečaj nordijske hoje se bo izvajal po dogovoru na lokaciji znotraj Slovenije.

Vadbe se bodo izvajale po dogovoru na lokaciji znotraj Slovenije.

V primeru slabih vremenskih razmer bo tekaški tečaj, tečaj nordijske hoje ali vadba, prestavljena na lokacijo, ki bo to omogočala oz. se prestavi na termin, ko bodo boljše razmere.

Udeleženci bodo formirani v skupine min 4. max 10 oseb, za njih pa bodo skrbeli učitelji teka na smučeh, nordijske hoje ali ustrezno izobraženi vaditelji.

Na tečaje se lahko prijavijo odrasli in otroci od 6. leta dalje.

Na tečaj sprejmemo min 4 in max. 50 udeležencev. Če je udeležencev manj kot 4, tečaj odpade. Če je večje število prijav kot 60, se lahko udeležijo katerega od naslednjih tečajev.

Oprema, ki jo mora imeti udeleženec na tekaškem tečaju, je naslednja: smuči, palice, smučarske čevlje, smučarska oblačila, kapa, rokavice.

Oprema, ki jo mora imeti udeleženec na tečaju nordijske hoje, je naslednja: palice za nordijsko hojo, primerne čevlje, ki pokrijejo predel gležnja in oblačila.

Vodja tekaškega tečaja lahko predčasno pošlje udeleženca domov, če udeleženec s svojim obnašanjem in dejanji krši smučarsko tekaška – FIS pravila in s tem ogroža varnost drugih. V primeru kršenja pravil s strani otrok morajo starši priti po otroka in ga odpeljati domov.

V primeru kakršnekoli nesreče dovoljujem, da vodja poskrbi za zdravstveno oskrbo udeleženca.
V primeru  kakršnihkoli značajskih ali zdravstvenih posebnosti morajo udeleženci to navesti v prijavnici.

VARNOST UDELEŽENCEV NA AKTIVNOSTIH IN IZJAVA O ODGOVORNOSTI 

Od udeležencev se pričakuje, da so psihofizično zdravi, da niso pod vplivom alkohola ali drugih psihotropnih sredstev. Vsi udeleženci morajo biti polnoletni, mladoletni pa morajo biti v spremstvu polnoletne osebe ali imeti s seboj potrdilo staršev ali skrbnikov, da se določene aktivnosti lahko udeležijo, hkrati pa sprejeti odgovornost in soodgovornost pri športnih aktivnostih, programih ali paketih. V primeru  kakršnihkoli značajskih ali zdravstvenih posebnosti morajo udeleženci to navesti v prijavi.

Omejitve pri udeležbi na aktivnostih: 

Miki Sport sport si pridržuje pravico do dodatnih omejitev ob izrednih vremenskih razmerah.

Miki Sport odsvetuje udeležbo na športnih aktivnostih nosečnicam in osebam z resnimi zdravstvenimi težavami ali poškodbami.

Miki Sport si ob slabem vremenu ali drugih izrednih okoliščinah pridružuje pravico, da kadarkoli odpove ali prekine aktivnost.

Športna aktivnost poteka od prevzema udeležencev na dogovorjenem mestu do zaključka aktivnosti na dogovorjenem mestu.

Miki Sport ne odgovarja za poškodbe, ki so nastale v nasprotju z navedenimi določili oziroma zaradi neupoštevanja navodil inštruktorjev ali drugega osebja Miki sport-a.

Vsi, ki imajo kakršnekoli težave zaradi astme ali druge zdravstvene težave, morajo pred začetkom aktivnosti o tem obvestiti inštruktorja ali drugega uslužbenca Miki sport-a.

Aktivnost vodijo za to usposobljeni inštruktorji ali animatorji.

V primeru kakršnekoli nesreče dovoljujem, da vodja poskrbi za primerno zdravstveno oskrbo. Udeleženci morajo biti  zdravstveno in nezgodno zavarovani.

ODGOVORNOST

S prijavo na tečaj/vadbo pri polni zavesti in odgovornosti ter brez prisile izjavljam sledeče:

Da so lahko aktivnosti fizično naporne in jih izvajam na lastno željo, v primeru prijave mladoletne osebe pa se starši oz. zakoniti zastopniki strinjajo, da so aktivnosti lahko fizično naporne.

Da jih ne izvajam pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihosomatskih substanc,

Da nisem na zdravljenju po hujših telesnih poškodbah (operacije kolena, vretenc, kolka, rame,  srčni operaciji, …),

Da bom aktivnosti izvajal po navodilih inštruktorja,

Da zase ali za svoje varovance v primeru poškodb in njihovih posledic ne bom sam ali po tretjih osebah uveljavljal zahtevkov proti podjetju Miki Sport, proti posameznem inštruktorju zaradi lastne malomarnosti in s tem povzročenih poškodb na sebi, mladoletnih ali tretjih osebah.

Da sem v primeru  kakršnihkoli značajskih ali zdravstvenih posebnosti, to navedel v prijavnici.

V kolikor imate kronične bolezni, druge hujše oblike zdravstvenih težav, se glede tečaja predhodno posvetujte z zdravnikom in seboj na tečaj prinesite zdravniško potrdilo, kot dovoljenje za opravljane tečaja.

Zdravstveni predpis 

Naročnik je soodgovoren in zagotavlja Miki Sport-u, da nima nihče od udeležencev aktivnosti, programa ali paketa pred prihodom na aktivnost, program ali paket zdravstvenih zadržkov ali omejitev za opravljanje aktivnosti, programov ali paketov. Naročnik se zaveda, da je pri vseh aktivnostih, programih in paketih, ki jih izvaja Miki Sport, povečan dejavnik tveganja za poškodbe in druge nevarnosti, zato v nobenem primeru aktivnosti, programi in paketi niso primerni za nosečnice in osebe, ki imajo različne poškodbe hrbta ali so utrpele druge resne poškodbe ali operacije in se je potrebno predtem posvetovati z zdravnikom. Ravno tako aktivnosti, programi in paketi niso primerni za osebe s povečanim krvnim tlakom in za osebe, ki imajo težave s srcem. Vsi, ki imajo kakršnekoli zdravstvene težave, so odgovorni, da o tem Miki Sport obvestijo že ob rezervaciji; če to ni mogoče, pa najpozneje pred začetkom kakršnekoli aktivnosti, programa ali paketa.

Udeleženci morajo biti zdravstveno in nezgodno zavarovani.

PLAČILO, ODPOVED IN POVRAČILO DENARJA

Plačilo tečaja/vadbe je treba poravnati preko predračuna, ki ga izdamo na željo stranke ali z gotovino na lokaciji dogodka/srečanja, pred začetkom aktivnosti. Če tečaj ne bo plačan do začetka tečaja/vadbe, se udeleženec ne bo mogel udejstvovati na prijavljeno storitev.

V primeru NEUTEMELJENE odpovedi do začetka tečaja/vadbe (utemeljena odpoved=zdravniško opravičilo), MIKI SPORT ne bo povrnil 30 % plačanih sredstev po predračunu.

V primeru UTEMELJENE odpovedi do začetka tečaja (utemeljena odpoved=zdravniško opravičilo), MIKI SPORT ne bo povrnil 15 % plačanih sredstev zaradi nastalih administrativnih in drugih stroškov.

Če mora udeleženec tečaj zapustiti zaradi bolezni ali poškodbe, bo MIKI SPORT  povrnil 100 % cene nekoriščenih dni na podlagi zdravniškega potrdila v nasprotnem primeru samo 70 % (cena programa se deli s številom dni).
Če odpade tečaj/vadba zaradi slabega vremena (dež, sneg) ali drugih utemeljenih okoliščin, bo MIKI SPORT povrnil celoten znesek  nekoriščenega dne oz. bo MIKI SPORT omogočil nadomestni termin programa.

V primeru, da udeleženec zaradi neutemeljenega razloga izostane iz tečajnega dne, MIKI SPORT ne bo povrnil denarja za nekoriščen dan, razen v primeru zdravstvenih razlogov ob predložitvi zdravniškega potrdila.

V primeru, da udeleženec s svojim obnašanjem in dejanji krši smučarska FIS pravila ali je otrok zaradi neprimernega obnašanja poslan domov, MIKI SPORT ne bo povrnila denarja.

GDPR-VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

SPLOŠNO
MIKI SPORT, Andrej Mikuž s. p., (v nadaljevanju: upravljavec) se zaveda pomembnosti varovanja osebnih podatkov, zato je to področje uskladil z Evropsko Uredbo EU 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju GDPR).

Glavni cilj upravljavca je, da vam ponudi vrhunsko storitev in s tem doseže vaše optimalno zadovoljstvo. V ta namen upravljavec s pomočjo zbranih osebnih podatkov, ki jih posredujete, omogoča možnost boljšega informiranja o storitvah upravljavca.

Upravljavec obdeluje vaše osebne podatke izključno na podlagi vaše privolitve in samo za namen oziroma namene za katere ste vaše osebne podatke posredovali upravljavcu oz. za namene, ki so objavljeni v izjavi o zasebnosti.

OSEBNI PODATKI

Skladno z GDPR osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom.
Upravljavec zbira in obdeluje izključno le tiste vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali ob prijavi na določeno storitev oz. dejavnost (prijava na e-novice ali prijava na razpisane tečaje in ostale programe, ki jih upravljalec ponuja). Ti osebni podatki so: ime in priimek, poštna številka in kraj, telefonska številka, ime organizacije ali podjetja, rojstni datum, spol, zdravstvene posebnosti, E-poštni naslov in IP naslov.Če posredujete podatke v imenu nekoga drugega, morate zagotoviti, da je bil ta predhodno obveščen in seznanjen s tem obvestilom o varovanju osebnih podatkov. Če ste mlajši od 16 let, osebne podatke posredujte le, če imate za to dovoljenje starša ali zakonitega zastopnika.

Upravljavec vas naproša zaradi ohranjanja ažurnosti podatkov, da sporočite vsako spremembo svojih kontaktnih podatkov.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebne podatke uporablja in obdeluje na podlagi veljavne slovenske zakonodaje in prava Evropske Unije.

Upravljavec kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene, kot v namene, za katere so bili osebni podatki posredovani.

Osebni podatki, ki jih je upravljavec zbral od vas, se lahko prenesejo tretjim osebam, pri čemer mora biti zagotovljeno, da obstaja pravna podlaga za prenos (vaše izrecno soglasje ali zakonska določba).
Vsi vaši osebni podatki so shranjeni na varnih strežnikih upravljavca ali na varnih strežnikih podizvajalcev ali poslovnih partnerjev upravljavca (ali v varni tiskani obliki), pri čemer se pri dostopu do njih in njihovi uporabi se uporabljajo politike in standardi glede varnosti upravljavca.

Čeprav pri prenosu podatkov prek spleta ali spletne strani ni mogoče zagotoviti popolne zaščite pred kibernetskimi napadi, si upravljavec s podizvajalci in poslovnimi partnerji močno prizadeva izvajati fizične, elektronske in postopkovne zaščitne ukrepe za zaščito vaših podatkov v skladu z veljavnimi zahtevami glede varstva podatkov.

Dostop do vaših podatkov je upravljavec omejil na tiste osebe, ki jih potrebujejo za zadevni namen.

IZJAVA O FOTOGRAFIRANJU

Izjava o fotografiranju in uporabi osebnih podatkov. S prijavo na tečaj ali vadbo dovoljujete fotografiranje sebe ali fotografiranja otroka na programih in dejavnostih agencije MIKI SPORT in uporabe fotografij in videa v elektronski ali tiskani obliki za promocijske aktivnosti na spletni strani, plakatih, letakih in socialnih omrežjih.

MIKI SPORT se zavezuje, da bo osebne podatke uporabljal izključno za svoje potrebe s komunikacije s svojimi strankami, ter jih varoval v skladu z veljavno zakonodajo.

V primeru, da fotografiranja ali izdelava video vsebin, ne odobravate, nam prosim slednje zapišite na elektronski naslov: info@mikisport.si

ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke hrani upravljavec le, dokler je to potrebno za namen, za katerega so bili le-ti pridobljeni, oziroma, dokler je to potrebno za kateri koli drug dovoljen povezan namen (na primer, če se podatki nanašajo na obrambo zahtevka zoper upravljavca). Če se torej podatek uporablja za dva namena, ga bo upravljavec hranil, dokler se ne izteče namen z daljšim rokom oziroma daljšim trajanjem, vendar pa podatka za namen, ki je potekel, upravljavec ne bo več uporabljal.

Po izpolnitvi namena se osebni podatki, ki ste jih posredovali upravljavcu, izbrišejo. Če osebne podatke posredujete za namen boljšega informiranja, se le-ti zbirajo in obdelujejo do vašega preklica, ki ga lahko podate kadarkoli na naslov info@mikisport.si

VAŠE PRAVICE

S pisno zahtevo, poslano na e-naslov upravljavca, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov upravljavca, oziroma lahko upravlja dane privolitve na portalu, kjer je privolitev podal – miki-sport.si ali mikisport.si.  Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Glede uresničevanja teh pravic veljajo nekatere izjeme pri varovanju javnega interesa (npr. preprečevanje ali odkrivanje kaznivih dejanj), interesov upravljavca (npr. zagotavljanje varovanja zaupnosti) ali pravic in svoboščin drugih. Če boste uveljavljali katerokoli od teh pravic, bo upravljavec preveril vašo upravičenost in odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v mesecu dni. V zapletenih primerih ali ob prejetju velikega števila zahtev se lahko ta rok podaljša za nadaljnja dva meseca, o čemer vas bo Upravljavec obvestil.
Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Od prejemanja sporočil in elektronske pošte se lahko kadarkoli odjavite. To storite tako, da nas kontaktirate na info@mikisport.si

Upravljavec  vaših osebnih podatkov je podjetjeMIKI SPORT, Andrej Mikuž športne dejavnosti s.p., Hotedršica 153, 1372 Hotedršica.

Kontaktna oseba za varstvo vaših podatkov je Andrej Mikuž.