SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN VARSTVO PODATKOV

Miki Sport, Andrej Mikuž, s. p., kot ponudnik (v nadaljevanju »ponudnik«) si prizadeva in stremi k temu, da so vaši osebni podatki varovani najbolj kar se le da. Zavedamo se svoje odgovornosti v zvezi z ravnanjem vaših osebnih podatkov, zato vse osebne podatke obdelujemo v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah in s Splošno uredbo o varstvu podatkov (»GDPR«).

Namen Politike varovanja osebnih podatkov (»Politika«) je, da vas seznanimo, za katere namene pridobimo vaše osebne podatke, kakšna bo njihova uporaba, kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

Upravljalec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Miki Sport, Andrej Mikuž, s. p., Hotedršica 153, 1372 Hotedršica, Slovenija.

Katere osebne podatke obdelujemo in kako jih pridobimo

Osebni podatki, ki nam jih posredujete, tako da izpolnite povpraševanje na spletnem mestu miki-sport.com ali mikisport.si ali pa nam jih pošljete po telefonu, po elektronski pošti ali na drugačen način. To vključuje informacije, ki jih navedete, ko naročite druge storitve, ki jih ponujamo, ali ko sodelujete v razpravah ali drugih funkcijah socialnega medija na našem spletnem mestu. Podatki, ki nam jih sporočite, lahko vključujejo vaše ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonsko številko in naziv podjetja, ID za DDV, znesek plačila in nazive naročene storitve.

Osebni podatki, ki jih zberemo od vas. Pri vsakem vašem obisku na spletnem mestu miki-sport.com ali mikisport.si bomo samodejno zbirali naslednje podatke: IP-naslov (anonimiziran), vrsto in različico brskalnika, operacijski sistem URL naslov obiskane strani, točen datum in čas vsake akcije na spletnem mestu.

Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in jih bomo uporabili zgolj v namene, za katere ste jih posredovali. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za kak drug namen, vas bomo o tem predhodno obvestili in vas zaprosili za vaše soglasje.

Osebne podatke, ki nam jih posredujete, bomo tako uporabili:

 • za izpolnitev naših obveznosti, ki izhajajo iz vseh pogodb, sklenjenih med vami in nami in da vam zagotovimo informacije ali storitve, za katere ste nas prosili in o vseh spremembah v zvezi s tem;
 • da vam zagotovimo prejemanje elektronskih obvestil in informacij, na katere ste se prijavili;
 • da bo vsebina na spletnem mestu predstavljena na najučinkovitejši način za vas in vaš računalnik;
 • da vam zagotovimo informacije o naših storitvah ali blagu, za podobne storitve ali blago, kot ste jih pri nas že naročili oz. kupili;
 • za zaščito naših zakonitih interesov (podatki o plačilu naših storitev in blaga z namenom zagotavljanja in dokazovanja skladnosti poslovanja z računovodskimi standardi in predpisi na področju davkov) ter zaradi pravnih postopkov oz. dokler so ti mogoči, pod pogojem, da vaši interesi in temeljne pravice ne prevladajo nad njimi.

Osebne podatke, ki jih zberemo od vas, bomo uporabili:

 • za upravljanje spletnega mesta in za notranje operacije, vključno z odpravljanjem težav, analizo podatkov, testiranjem, raziskavami, statističnimi in raziskovalnimi nameni;
 • za izboljšave spletnega mesta, da bi zagotovili, da je njegova vsebina najučinkoviteje predstavljena za vas in za vaš računalnik;
 • da vam omogočimo, da sodelujete v interaktivnih funkcijah naše storitve, ko se odločite za to;
 • kot del naših prizadevanj, da bo spletno mesto varno;
 • za izmero ali razumevanje učinkovitosti obveščanja ali oglaševanja;
 • da uporabnikom spletnega mesta predlagamo in priporočamo storitve, ki vas utegnejo zanimati.

Uporabniki podatkov

Vsi podatki, zbrani na osnovi zgoraj naštetih pravnih podlag, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in jih brez vaše privolitve ne bomo posredovali tretjim osebam. Osebni podatki klientov se zaradi zaupnega razmerja med uporabnikom in ponudnikom ne razkrivajo nobenim tretjim osebam.

V okviru zakonskih pristojnosti je mogoče vaše osebne podatke razkriti naslednjim obdelovalcem podatkov:

 • ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske in strojne opreme;
 • administratorju in skrbniku spletne strani.

Kot ponudnik se zavezujemo, da vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali ali prenesli v tretjo državo ali kaki mednarodni organizaciji

Obisk in uporaba spletne strani

Ob vsakem obisku spletnih strani miki-sport.com ali mikisport.si se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezni računalnik oziroma drugo napravo, povezano s spletom; različica brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo za potrebe vodenja svoje statistike obiskov obeh spletnih strani. Ponudnik tako zbrane podatke obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Če na spletni strani obstajajo povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi s ponudnikom, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Piškotki

Spletna stran deluje s pomočjo t.i. piškotkov (angl. cookies). Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal spletno mesto. Pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja posameznik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali popolnoma onemogoči.

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje posamezniku prijaznih spletnih storitev. Uporabljajo se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani, pomagajo pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, itd. S pomočjo piškotkov ocenimo učinkovitost zasnove našega spletnega mesta.

Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko posameznik izbriše (navodila se nahajajo na spletnih straneh posameznega brskalnika).

Obdelava osebnih podatkov naših klientov

Podatke, ki nam jih posredujete v okviru povpraševanja, nam posredujete prostovoljno in na osnovi privolitve v komunikacijo po E-pošti za namen komuniciranja za vaše povpraševanje. Te podatke bomo obdeloval zgolj za potrebe priprave ponudbe, obveščanje preko e-novic in za medsebojno komunikacijo. Za pravilnost in točnost teh podatkov ste odgovorni izključno sami.

Spremembe

Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Zato vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

Vaše pravice

Kadarkoli se lahko odjavite od prejemanja naših obvestil in informacij in zahtevate popravek, izbris, omejitev obdelave, prenos podatkov ali dostop do osebnih podatkov na info@mikisport.si. 

Ponudnik zagotavlja uresničevanje vseh pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Od podjetja lahko kadar koli zahtevate:

 • izbris vaših podatkov z baze povpraševanja
 • izpis vaših podatkov, ki se shranjujejo za namene povpraševanja

AVTORSKE PRAVICE

Objavljene vsebine so last podjetja Miki Sport, Andrej Mikuž, s.p.. Med avtorska dela sodijo vsi grafični elementi, slike, besedila, članki, zvočno in slikovno gradivo ter drugi avtorski elementi, ki jih zaradi narave ni potrebno označevati z oznakami avtorsko zaščiteno.

Zaščitena je tudi struktura kot posamezne idejne rešitve. Vsakršno kopiranje, navajanje, presnemavanje, posnemanje in razširjanje brez vednosti podjetja Miki Sport, Andrej Mikuž, s.p.  je prepovedano. Uporabnik z objavo svojih vsebin dovoljuje podjetju Miki Sport, Andrej Mikuž, s.p.  ter vsem ostalim uporabnikom ogled teh vsebin brez omejitev v okviru javnih knjižnic, kategorij in ostalih funkcij spletne strani ter e-posredovanje, posredovanje preko vmesnikov, uvrščanje na druge strani, komentiranje, ocenjevanje, reproduciranje teh materialov za nekomercialno oziroma osebno rabo.

 

 

 

Obdobje hrambe

Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili zbrani in uporabljeni, in sicer:

 • dnevniške datoteke
 • spletnega strežnika se hranijo 3 (tri) mesece;

vaši kontaktni podatki za potrebe komunikacije se obdelujejo zaključenega posla oziroma zaključene komunikacije;

 

Če za posamezne podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe 10 (deset) let. V tem času je obdelava podatkov omejena.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

Predmetni pogoji obdelave veljajo in se uporabljajo od 01. 12. 2023.